środa, 31 października 2018

WŁADZA


Jak chcemy w naszym życiu sprawować władzę ? Czy chcemy to robić będąc ponad kimś , czy będąc z kimś ?
Czy chcemy mieć nad kimś przewagę i zmuszać go do robienia rzeczy , które uważamy za słuszne, nie biorąc pod uwagę jego woli ?  Czy chcemy zawstydzać , straszyć, manipulować , obwiniać ?
Czy chcemy decyzji opartych na empatii i zrozumieniu , które prowadzą do działań   wspierających i afirmujących  energię życia ?
To jest kwestia postanowienia .

Power over
Hierarchia pionowa - są Ci których potrzeby znaczą więcej i Ci których potrzeby znaczą mniej np. potrzeba ruchu uczniów znaczy mniej niż potrzeba efektywności nauczyciela .
Power with
Hierarchia pozioma - potrzeby wszystkich są równoważne .
Nauczyciel  potrafi dostrzec , że potrzeba ruchu uczniów nie jest spełniona . Może się zdarzyć , że w danej chwili nie znajdzie się sposób na to , żeby  się tą potrzebą w należyty sposób zaopiekować , ale jest ona zawsze zauważona i uznana za równoważną .

Power over
Autorytet sprawującego władzę  wynika z formalnej roli  osoby  kulturowo znajdującej się wyżej w hierarchii władzy:  Rodzic ponad dzieckiem , nauczyciel ponad uczniem , dyrektor ponad pracownikiem .
Power with
Autorytet sprawującego władzę wynika z prawdziwego szacunku i uznania jakim darzą go ludzie . Z poczucia bezpieczeństwa w relacji z autorytetem  i  chęci podążania za nim , i tym co wnosi do wspólnoty  .  W różnych zagadnieniach autorytetem mogą być różne osoby .

Power over
Przywiązanie do konkretnego rezultatu . Droga osiągnięcia celu jest zdecydowanie mniej istotna niż sam cel .
Power with
Otwartość na zmianę pod wpływem dialogu  i umiejętności widzenia spełnionych lub niespełnionych potrzeb  . Droga może sprawić, że widzenie celu się zmieni . 

Power over
Lęk przed utratą  roli osoby  sprawującej kontrolę nad rzeczywistością . Utrata kontroli w tym modelu władzy równa jest porażce .
Power with
Wiara w innych ludzi i ich intencje . Działania powodowane są chęcią zdobycia zaufania i wspólnego niesienia odpowiedzialności . 

Power over
W tym modelu racja jest zdecydowanie ważniejsza niż relacja .
Power with
W tym modelu relacja jest zdecydowanie ważniejsza niż racja .

Power over
Świat jest wrogi- jeśli ja przegram wygra ktoś inny looser - winner
Power with
Świat jest przyjazny - mogę być wygrany tak jak wszyscy inni  winner -winner 

Power over
Priorytetem są zasady.
Power with
Priorytetem są wartości  i zbiór konkretnych strategii na ich poszanowanie . 

Power over
Jak to zrobić ?
Power with
Po co to zrobić ?

Power over
Oddzielenie - jeden ponad wszystkimi .
Power with
Wspólnota - wszyscy razem.

Power over
Rola .
Power with
Autentyczność .

Power over
Współzawodnictwo
Power with
Współdziałanie

Power over
Sposobem na osiąganie celów są kary , nagrody , groźby.
Power with
Do działania pcha jedynie motywacja wewnętrzna .

Power over
Brak zgody na błędy .
Power with
Zgoda na błędy jako na drogę do poprawy i ulepszania działań następujących w przyszłości . Zgoda na czasowe odczuwanie frustracji  

Power over
Naprawianie błędów .
Power with
Naprawianie procesów , które prowadzą do błędów .

Power over
Bardzo mała ilość ludzi posiada kompetencje aby podejmować decyzje .
Power with
Wszyscy posiadają kompetencje aby mieć wpływ na podejmowane decyzje.

Power over
Wywoływanie strachu lub manipulowanie  jako strategie na osiąganie celów , czucie lęku przed odebraniem lub zmniejszeniem władzy .
Power with
Wzajemne zaufanie i brak lęku  . Wiara w bycie usłyszanym i wziętym pod uwagę bez względu na formalnie pełnioną rolę . 

Power over
Brak umiejętności grupowego podejmowania decyzji , decyzje grupowe widziane jedynie jako powodujące chaos w trakcie ich podejmowania .
Power with
Korzystanie z narzędzi grupowego podejmowania decyzji np. socjokracja , holokracja , convergent facilitation ,  decyzje grupowe widziane jako sprzyjające zgodzie w grupie i poczuciu równowagi .

Power over
Zajmuje mało czasu  .
Power with
Może zajmować więcej czasu .

Power over
Jedna możliwa  droga narzucona przez osoby ustawione wysoko w hierarchii władzy .
Power with
Wiele możliwych dróg do wykorzystania w procesie dochodzenia do wspólnie ustalonego celu . 

Power over
Skuteczność .
Power with
Efektywność . 

Power over
Jeden daje wiedzę  , wielu się uczy .
Power with
Wielu daje wiedzę , wielu się uczy.

Power over
Stwierdzenia i odpowiedzi .  Nie wolno! Nie powinieneś! To jest złe !  
Power with
Pytania. Z jakiego powodu ? Co sprawiło ? Dlaczego to ważne? 

Power over
Rozkazy.
Power with
Dialog i prośby .

Power over
Zawiadamianie.
Power with
Inspirowanie.

Power over
"Ja decyduję " "Będzie tak ...." Jeśli nie ....to ....."
Ustawcie się w parach !
Power with
"Co Ty na to ...?" " Jakie jest Twoje zdanie....?" " Rozumiem i jednocześnie chcę wziąć pod uwagę ..." " Jaki masz pomysł "
Czy możecie ustawić się w pary ? Ułatwi mi to policzenie Was i szybkie sprawdzenie czy nikt sie nie zgubił . 

Power over
Postawa obronna , informacja zwrotna jako coś niepotrzebnego .
Power with
Postawa otwartości na informację zwrotną .

Power over
Zamknięcie na wsparcie - prośba o wsparcie rodzi niebezpieczeństwo odebrania funkcji  z uwagi na podejrzenie "nieradzenia sobie".
Power with
Otwartość na wsparcie - wsparcie prowadzi do nowych rozwiązań , usprawnienia działań i pogłębienia relacji .

Power over
Niezależność .
Power with
Współzależność .

Power over
Wyobrażenia na temat tego co powinno się zdarzyć , strach przed rozwiązaniem innym niż założone .
Power with
Otwartość na to co się wydarzy , gotowość na zmianę .  

Power over
Często brak kontaktu ze sobą , ze swoimi potrzebami i emocjami .
Power with
Silny kontakt ze sobą , ze swoimi potrzebami i emocjami 

Power over
Naprawianie sytuacji , doradzanie.
Power with
Przyglądanie się sytuacji , współdecydowanie.

Power over
Mówienie .
Power with
Równowaga w mówieniu i słuchaniu .

Power over
Źródło mocy : pochodzące z konceptu pełnionej roli  . Z kuturowego znaczenia .Z przyzwyczajenia . Z przemocy ( słownej lub fizycznej)
Power with
Źródło mocy : pochodzące z szacunku dla odrębności ( indianie to nazywali Świętą Przestrzenią Własnego Zdania - to nie jest nowy koncept ....) ) , z empatii , z poczucia równości i uniwersalności potrzeb . 

Power over
Dominacja i uległość .
Power with
Równość .

Power over
Sposób reakcji na : bunt lub uległość
Power with
Sposób reakcji na : wybór - autentyczne wyrażanie siebie w zgodzie z tym co dla nas ważne .

Władza jest nieodłącznym elementem naszego życia . Naprawdę mamy wybór jakie będzie postanowienie , którym będziemy chcieli się kierować sprawując ją.
To , że wybierzemy  współdzielenie się władzą nie oznacza , że będzie lekko , łatwo i przyjemnie , a my będziemy się unosili na chmurce samozadowolenia i nieustającego poczucia pełni i przepływu , ze zawsze nam się uda , że nigdy nie będziemy opłakiwać strat . Ból w życiu jest nieunikniony . Chcę jednak wierzyć, że dzięki współdzieleniu władzy będziemy umieli nawet  w sytuacji najtrudniejszego wyboru pozostać w relacji . O ile obie strony tego zechcą.
A jeśli nie zechcą to współdzielenie władzy dla mnie będzie drogą do relacji z samą sobą . Do szacunku dla własnych decyzji w obliczu trudności  , odwagi  w eksperymentowaniu  i kreowaniu rzeczywistości , ciekawości ludzi , którzy mnie otaczają , wybaczania i zrozumienia własnych decyzji.
Jeśli ludzie w odpowiedzi na podjęte przeze mnie decyzje , wyrażają przeciwko nim bunt , lub są im poddańczo ulegli  , to oznacza , że nie udało mi się  wziąć ich pod uwagę , lub chociaż dostrzec ich ważnych potrzeb . Nie dałam im wyboru. Nie wytłumaczyłam skąd bierze się mój i dlaczego jest dla mnie ważny.
Żeby decyzje udawało się podejmować wspólnie , ważne jest posługiwanie się takim samym zrozumieniem władzy , posługiwanie się uaktualnionym kodem kulturowym i językiem odróżniającym potrzeby od strategii .
 Kodem , w którym nauczyciel nie ma władzy tylko dlatego , że jest nauczycielem , a dyrektor tylko dlatego , że jest dyrektorem .
 I językiem w którym jedną potrzebę można zaspokoić setkami strategii .
 Dlatego tak istotne wydaje mi się uczenie nowego kodu kuturowego i języka potrzeb dzieci . Jeśli one będą uwzględniane w jak najszerszym kontekście od najwcześniejszych chwil swojego życia , to będą uwzględniały . Jeśli będziemy mówili do nich językiem potrzeb , nauczą się nim posługiwać. 
 Trzeba mówić im o tym , że mają  kompetencje do współdzielenia władzy i umożliwiać, żeby naprawdę  odczuły swój wpływ .
I Świat może się zmienić .


poniedziałek, 24 września 2018

ŚWIAT

Widzę Świat, w którym ważna jest każda mrówka i każdy człowiek .
Widzę Świat, w którym to ja jestem ukryta w Duszy .
Widzę Świat, w którym mam odwagę być kimś istotnym .
Widzę Świat, w którym niedostatek nie oznacza braku szczodrości.
Widzę Świat, w którym "ja" nie istnieje bez innych .
Widzę Świat, w którym słuchanie jest lekarstwem.
Widzę Świat, w którym wolno mi kochać siebie.
Widzę Świat, w którym prośba o pomoc jest najwyższą formą odpowiedzialności za siebie.
Widzę Świat, w którym mam odwagę być prawdziwą.
Widzę Świat, w którym dobrze słychać to co inni mają mi do powiedzenia, a oni mówią po to, żeby mnie nakarmić, odżywić, i żebym mogła się rozwijać i rosnąć i uczyć.
Widzę Świat, w którym nie wystarczam sama sobie.
Widzę Świat,  który jest pełen cudów.
Widzę Świat, który jest pełen Życia i Dobra nawet w obliczu Śmierci.
Widzę Świat, który jest miłością .
A miłość jest moim wyborem.

Czy Twoje spojrzenie na Świat budzi go do Życia ?


 
Po indiańsku świętowałyśmy zaćmienie księżyca: 
- taniec zachustowanych i bosych
 - wtranżalanie winogron z krzaka
 - napój  księżycowy

-  obsypywanie się kwieciem

Plony !!!!!!!


 Plony w słojach !!!!!

 Plony ziołowe :)
 Kapuściane aleje
 Dyniowe szaleństwa estetyczne

sobota, 9 września 2017

SEZON NA SROMOTNIKI.....

Jesień , rok szkolny się zaczął .
Sezon na grzyby , śliwki i wstyd .

Z ciebie to raczej geniusz matematyczny nie jest .
Taki ładny plecak ci kupiłam , a ty taka jesteś niewdzięczna .
Ktoś dostał gorszą ocenę od ciebie ?Jak cię znam to chyba nikt ...
 Jak będziesz tyle jadła , to męża raczej nie znajdziesz.....
Nie zachowuj sie jak dziecko !!!  
Madzia ładnie zjadła zupkę , a ty tylko grymasisz i grymasisz .
Nie płacz - zobacz wszystkie dzieci są dzielne, a ty jeden taka beksa  !
 No żeby w tym wieku nie umieć wiązać butów - ja się nauczyłam jak miałam trzy latka !


OSKARŻONY :
wstyd 
ZARZUCANE CZYNY  :
- odcięcie od poczucia własnej wartości 
Słowo wstyd pochodzi od słowa stygnąć . Niespodzianka - bo przecież wstyd pali , piecze , każe nam się czerwienić . Ze wstydu robi nam się gorąco . Zachwyciło mnie jak bardzo pochodzenie tego słowa pasuje do jego działania na nasze emocje . Stygniemy . Odcinamy sie coraz bardziej od rozgrzewającej energii poczucia własnej wartości i bycia prawdziwym w swojej niedoskonałości  . Zastygamy w pozycji obronnej , chłodzi nas pęd ucieczki , złość daje ciepło tylko przez moment .
-perfekcjonizm
Nie pozwalamy sobie ( a w związku z tym , że traktujemy siebie jako dobry wzór to nie pozwalamy na to również naszym dzieciom ) na błędy . Na moc popełniania błędów , wyciagania z nich wniosków i naprawiania ich . Tracimy spontaniczność , radość i odwagę eksperymentowania . Tracimy siły na bycie idealnym w każdym aspekcie naszego życia . Ciśniemy nasze dzieci i poddajemy je presji własnego perfekcjonizmu .  Jesteśmy spięci i zawsze gotowi na każdą ewentualność - w ciągłym poczuciu zagrożenia . A chcąc zaoszczędzić naszym dzieciom wstydu z powodu popełnionego błędu celowo sami je zawstydzamy , mając nadzieję , że doprowadzi to do powstania całkiem nowego gatunku ludzi NIGDY nie popełniających  błędów .
  - obrona przez atak , nieustająca krytyka , złość
Każda uwaga, która wzbudza wstyd ,wywołuje tak wielkie cierpienie , że aby ochronić swoje miękkie , choć ukryte wnętrze , trzeba czym prędzej odwrócić przepływ "złej" energii . Jednym ze sposobów  jest zaatakowanie  i oskarżenie osoby   , której uwagi odbieramy jako zawstydzające ( choć niekoniecznie takie są )    . Złość trzyma innych na "bezpieczny" dystans .
- ucieczka( w nałogi , w brak rozmowy ) 
Strach przed zawstydzeniem jest tak duży , że żeby nie dopuścić do zaistnienia zawstydzającej uwagi  w swojej świadomości ,  człowiek znieczula się  alkoholem , lekami uspokajającymi , zmęczeniem ( ilością branych na siebie obowiązków i zajęć )  . Lub nie dopuszcza do sytuacji , w których mogłaby się odbyć rozmowa poruszająca zawstydzający temat  . Kontakt ze wstydem surowo wzbroniony - unikamy go dotąd aż zaniknie świadomość , czego tak naprawdę unikamy . Tracimy przez to mnóstwo różnych szans - szczególnie na bliskość . Nic tak nie tworzy bliskości jak odwaga pokazania  bezradności , smutku , lęku , pragnień .
- nieumiejętność przyznania się do pomyłki 
Gdy ktoś zwróci nam uwagę na błąd , , zwalamy winę na okoliczności zewnętrzne , usprawiedliwiamy się wymyślając sobie alibi , w które - szczególnie nam samym - łatwo uwierzyć .
- zaprzeczenie
Trzy małpki - nie słyszę , nie widzę, nie mówię - które uciekają przed wstydem tak długo , że nie czują nie tylko jego , ale też innych emocji . Odcinają się od podstawowego źródła wiedzy o tym co jest dla nich dobre , co je buduje , wzmacnia , czego nie chcą , co im szkodzi . Zaprzeczają , że czują wstyd , smutek , żal .....
- odkładanie na potem 
Gdy prorokujemy , że nie poradzimy sobie z jakimś tematem , który może stać się w przyszłości powodem naszego zawstydzenia  odsuwamy go , budując ułudę bezpieczeństwa . Tracimy w ten sposób  mnóstwo szans na zbudowanie prawdziwej mocy .
- brak działania 
Działanie , które miałoby rozwiązać trudność , do której się przyczyniliśmy , lub zadośćuczynić błędowi , który popełniliśmy byłoby przecież przyznaniem się do winy  . Wstyd!
- ucieczka od konsekwencji popełnianych błędów 
Nie jesteśmy w stanie dostrzec skrzywdzonej lub zawiedzionej przez nas osoby , z jej smutkiem , lękiem , trudnościami , pragnieniami . Czując wstyd  skupiamy się na ucieczce przed nim   . Na własnym lęku , smutku i strachu przed zawstydzeniem .
 - strach przed odrzuceniem i oceną
Zostaliśmy nauczeni że życie bez błędów jest możliwe , jeśli tylko wystarczająco mocno się postaramy . I , że żeby ktoś chciał naprawić błąd , to najpierw trzeba go jakoś ukarać . Prawdy o tym , że błędy sa wpisane w naszą naturę i że znakomita wiekszośc ludzi spróbuje je naprawić jeśli tylko pozwoli sobie je dostrzec bez lęku , nie potrafimy przyjąć .
Błędy są . Nie ma bez nich życia .
Nie czerpiemy siły z tego , że potrafimy je naprawiać , nie uważamy , że to wystarczające - wyciagnąc wnioski i dokonać zmiany . Boimy się za to , że jeśli ktoś przypadkiem odkryje , że nie należymy do tych co zawsze dają radę  , to coś o nas pomyśli . Albo powie . Oceni nas i ta ocena pójdzie w świat . W ten sposób dokonujemy na sobie samych nieludzko bolesnego szantażu . 

Dzieci sa szczególnie bezbronne w obliczu zawstydzania przez tych których kochają i którym ufają . Jeśli ktoś tak kochany jak mama mówi , że jestem  ciamajdą , jestem beksą i nie jestem dzielny , to tak jest na pewno - zostanę z tym przekonaniem na długie lata .

Czy chcemy , żeby nasze dzieci zmagały się z wyżej wymienionymi konsekwencami zawstydzania?
Czy chcemy , żeby ten wstyd , który zbudujemy w nich gdy są dziećmi niosły aż do dorosłości i przekazały go swoim dzieciom ?
Czy chcemy , żeby atakowały , uciekały , bały się odrzucenia , nie potrafiły dostrzec konsekwencji swoich czynów ?
Czy chcemy je zawstydzać zamiast mówić im o naszych oczekiwaniach , potrzebach , tęsknotach ?


 Praca nad tym , żeby radzić sobie ze wstydem  i celowo nie zawstydzać innych , to moim zdaniem jedna z najlepszych inwestycji jakie można poczynić w życiu . Tym bardziej , że jak mówi indiańskie przysłowie " to co dokonało się siedem pokoleń wstecz , rezonuje w nas . To czego my dokonamy , będzie rezonować siedem pokoleń po nas ."
Nie zawstydzajmy naszych dzieci . Pozwalajmy im i sobie na błędy . Po błędach na poczucie winy , które nie odbierze nam poczucia własnej wartości a jedynie pomoże nam  rozeznać czy daliśmy ciała , czy nie . Jeśli daliśmy , to wyciagnijmy wnioski i spróbujmy naprawić to co zepsute . I pozwólmy sobie,  na wielką , odważną , mądrą wrażliwość, która umożliwi  nam przyznawanie się do błędów i niedoskonałości . W domu , w pracy i w szkole . 

HOWGH

ps. Bardzo ważne wydaje mi się rozróżnienie pojęcia wstyd i poczucie winy . Poczucie winy jest czymś co odczuwamy bez względu na reakcję innych ludzi .Jest czymś co nam pomaga . Jest obrazem naszego sumienia .
W powstaniu wstydu zawsze ma udział osoba zawstydzająca .
Żeby nie było - nadal zdarza mi się nią bywać- bo co innego wiedzieć , a co innego umieć ....... A teraz krótka wakacyjna retrospekcja :) 

Podlasie moja miłość .

 


Plony ogródkowe i przetwory - trzeba zapewnić rodzinie byt :) 

Ratowanie mokrych zwierzątDzieci budowałySłońce zachodziło


Szydełkowało sięW ciągu ostatnich miesięcy  wykonałam dotychczasowe wnętrzarskie dzieło życia :)  Zdjęcia ( częściowo z fazy porządkowej ) jak zrobię zdjęcia w pełnej krasie też się pochwalę  .
Szkoła - bliska sercu zresztą :)


 

sobota, 10 czerwca 2017

BIAŁY TYDZIEŃ- wierzę, że istnieje Siła . Potęga . Moc .
- wierzę, że wszystko co istnieje jest tak naprawdę różnym wyrażeniem tej samej Energii .  Ludzie zwierzęta , drzewa , ziemia , planety , galaktyki - a  ja jestem kawałkiem tej jedności . Dlatego wierzę , że jestem godna abyś przyszedł do mnie , jestem godna , bo tak naprawdę jesteś  we mnie ciągle i od zawsze  !
- wierzę , że dusza , to nie osobnicza świadomość . To cały, wielki łańcuch powiązań pomiędzy wszystkim co żyje .
- wierzę , że mam dostęp do obfitości tego ogromnego tworu - on mnie wspiera i daje mi wszystko co jest mi w danej chwili potrzebne . Najczęściej  nie umiem z tego skorzystać i zobaczyć swoich szans  .....  Często się buntuję przeciwko temu , co dla mnie niezbyt wygląda na dar . A często nie jest nim tylko dlatego , że nie potrafię wyjść poza ocenę i schemat myślenia o danym wydarzeniu .  To co mnie spotyka nie jest z reguły ani dobre , ani złe - to ja nadaję temu znaczenie.
-wierzę , ze Siła jest jedna . A religie mogą , ale nie muszą prowadzić , do zbliżenia się  do tej Siły .
- wierzę , ze śmierć jest końcem ciała , ale energia życia nie znika .
- wierzę , że spowiedź miała być empatyczną dwójką
- wierzę , że każde życie ma znaczenie - pająka , trawy , moje. I żadne nie jest lepsze ani gorsze . Choć  "miło" jest twierdzić , że tylko człowiek......
- wierzę , że każdy ma dostęp do Łaski - poczucia niezmąconej wdzięczności  za każdy przejaw Życia  .  Za to , że słońce świeci , że jest pięknie , że są zwierzęta , że są rośliny , że są inni ludzie . Wierzę, że gdyby każdy CZUŁ tą łaskę i chciał do niej , to nie robilibyśmy sobie nawzajem krzywdy tak często jak sobie robimy , że nie krzywdzilibyśmy zwierząt , że nie wyrzucalibyśmy śmieci do lasu , i nie wtranżalalibyśmy Nutelli  robiąc kuku swoim ciałom  i zwierzakom ,  tam gdzie pod uprawy palm wycina się im lasodomy .
- wierzę , że Łaska jest nie tylko dla ludzi . Co więcej każdy ludź jako jedyny stwór na naszej planecie nie ma defaultowo  dostępu do pełni tej Łaski - do wszechogarniającej harmonii z Naturą rozumianą w sensie wręcz kosmicznym  . Ma też wolność , która może poskutkować tym , że tej wdzięczności w nim nie będzie . Z braku rozwoju, z zaniechania , z chciwości , z obżarstwa  , ze strachu  - mnie dotyczy prawie każdy powód ....... . Ciągle tak  rzadko jestem wdzięczna .....
- wierzę , że żeby chcieć doświadczać łaski potrzebny jest czas , uwaga  i dostrzeżenie , że mamy wybór . A im większy pęd i pośpiech , tym mniej czasu na rzeczy ważne , a więcej na pilne . Mniej czasu dla takiego cudu jakim są dzieci , inni ludzie ( kurde przecież fakt , że z dwóch komórek powstaje tak niesamowity  i skomplikowany twór jak drugi człowiek jest totalnym cudem !) , natura , relacje i więzi , duchowość ......
- wierzę ,że prawdziwa Łaska rodzi się z rozwoju . Jeśli Kościół buduje we mnie  rozwój to czuję się fantastycznie , ale jeśli trafiłam w takie miejsce , gdzie rozwoju nie doświadczam to wierzę , że sama wizyta tam nie wystarczy i wierzę , że mam obowiązek szukać - w książkach , w innych ludziach , w sobie , w medytacji , w jodze , w ćwiczeniach , w uważności, we wszystkim co mnie karmi    .   Kosciół zaczyna być ważny wtedy gdy  buduje we mnie  odpowiedzialność za to żebym wybierała  wdzięczność a nie strach . Czyli dziękowała za to co mnie otacza , kim  sama jestem , jaki mam potencjał , jak mogę kochać , jak mogę czynić dobro , jak mogę wstawać po upadku .  Jak mogę afirmować znaczenie Natury .  Gdy ktoś ukradnie i będzie się tylko bał że pójdzie do piekła  , i dlatego nie zrobi tego więcej , to dla mnie nie to samo gdy ktoś ukradnie i zauważy swoją odpowiedzialność za to co zrobił . I stanie w prawdzie o sobie , i zauważy tego kogo skrzywdził i zadośćuczyni . Gdy boję sie "piekła" to ono już we mnie jest - bo żyję w strachu , który odbiera moją moc czynienia Dobra .

Córczę już po komunii :)   

 Zdjęcie gromady galaktyk Abell-370 , 6 miliardów lat świetlnych od nas . To też jest Świat . ( ps. a na tym zdjęciu zrobionym dzięki uprzejmości Pana Hubble'a i jego teleskopu widać takie smugi , które są dowodem na to , że światło zmienia swój bieg na skutek działania potężnej grawitacji tej gromady . To światło galaktyk leżących jeszcze miliardy lat dalej .  Takie małe zagięcie czasoprzestrzeni......  A pierwszy raz opisał to Einstein TU )


 A w jednej z galaktyk planetka , na której relatywnie niewielki osobnik sporządził kompostownik . O taki . 

Następnie wyczerpany tworzeniem zaległ w pozycji leżącej , z nogą na której widać ślady "walki" z materią  ....

 
 Wczesną wiosną energia Świata obdarzyła osobnika z rodziną darem grzyba przez duże S . Smardze z własnego ogródka .


Sieci okienne 


I warsztaty przedszkolne z konstruowania schronień :) 
 

 

 zdjęcie galaktyk i link do artykułu Einsteina  z portalu CrazyNauka.pl